ทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา AYP รุ่นที่ 7 กำลังเปิดรับสมัคร
Sep 9, 2017 
ทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา AYP รุ่น 7 ประจำปี 2018-2019 สำหรับนักเรียนไทย ที่กำลังเรียนอยู่ ม.3- ม.5

ประกาศสอบชิงทุน โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา(AYP)
รุ่นที่ 7 ประจำปี 2018-2019

(High School Academic Year Program in America) 

คุณสมบัติของนักเรียนที่สนใจจะสมัครสอบชิงทุนเข้าร่วมโครง

 • มีสัญชาติไทย และกำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 3 - 5 หรือเทียบเท่า

 • อายุ 15 ปีบริบูรณ์ และ ไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์ ในวันเดินทาง

 • มีผลการเรียนเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป

 • สามารถแสดงทรานสคริป์ 3 เทอมย้อนหลัง

 • มีความประพฤติดี มีทัศนคติที่ดี มีความรับผิดชอบ และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

 • มีสุขภาพจิตที่ดี สภาวะทางอารมณ์และจิตใจอยู่ในเกณฑ์ปกติ สามารถอยู่ภายใต้กฎระเบียบที่เคร่งครัด และอดทนต่อความกดดันต่างๆ ได้

 • มีจดหมายรับรองความประพฤติ จากอาจารย์วิชาภาษาอังกฤษ(ใช้เมื่อสอบผ่านตามเกณฑ์แล้ว)

 • ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษโดยข้อสอบมาตรฐานสำหรับนักเรียนต่างชาติที่จะไปเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนฯ ที่สหรัฐอเมริกา โดยได้คะแนนสอบตามที่องค์กรนักเรียนแลกเปลี่ยนฯ กำหนด 

การรับสมัคร

 • รับสมัคร ทางออนไลน์ ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้แก่  www.worantex.com และ www.thaistudentexchange.com
  สมัคร 
 • หลังจากน้องๆ นักเรียนกรอกใบสมัครออนไลน์ พี่ๆ ทีมงาน จะติดต่อน้องๆ

การชำระค่าธรรมเนียมสอบ  

 • ชำระเงินค่าสมัครสอบ 300.-บาท
 • สามารถชำระผ่าน Bill Payment ได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ 
  Print แบบแจ้งชำระเงิน  

วันสอบ

 • กำหนดสอบชิงทุนโครงการนักเรียนแลกเปี่ยนอเมริกา(AYP) รุ่นที่ 7 ประจำเดือนกรกฎาคม 2560

วันเดือนปี

เวลา

วันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2560

10.00 น.-12.00 น.

 
 • วันสอบแต่งชุดนักเรียน หรือชุดสุภาพ

 • วันสอบผู้ปกครองควรเดินทางมาด้วย เพื่อรับฟังข้อมูลโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนสหรัฐอเมริกา กับเจ้าหน้าที่โครงการ

 • นักเรียนที่ไม่สะดวกมาสอบในวันดังกล่าว สามารถนัดสอบกับเจ้าหน้าที่โครงการ ตามวันเวลาที่นักเรียนสะดวก

สถานที่สอบ

 • สำนักงาน บริษัท Worantex education and travel จำกัด 
  7 ซ.รามคำแหง 60 แยก 9 ถ.รามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 
  ดูแผนที่ 

ข้อสอบ

 • ข้อสอบมาตรฐานสำหรับนักเรียนแลกเปลี่ยนนานาชาติ จากประเทศสหรัฐอเมริกา

ประกาศผลสอบ

 • ประกาศผลสอบทันที หลังสอบ หรือภายใน 1-2 วัน 

ประเภททุนนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา(AYP) รุ่นที่ 7

 • ทุนสมทบค่าโครงการ 400,000.-บาท จำนวน 1 ทุน คัดเลือกจากนักเรียนขั้นต่ำ 5 คน ที่ทำคะแนนสอบได้ 97% ขึ้นไป พร้อมกับผ่านการสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กำหนด

 • ทุนสมทบค่าโครงการ 200,000.-บาท จำนวน 1 ทุน คัดเลือกจากนักเรียนขั้นต่ำ 5 คน ที่ทำคะแนนสอบได้ 95% ขึ้นไป พร้อมกับผ่านการสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กำหนด

 • ทุนสมทบค่าโครงการ จำนวน 50,000.-บาท จำนวน 1 ทุน  คัดเลือกจากนักเรียนขั้นต่ำ 3 คน ที่ทำคะแนนสอบได้ 90% ขึ้นไป พร้อมกับผ่านการสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กำหนด

 • ทุนสมทบค่าตั๋วเครื่องบินไปอเมริกา จำนวน 20,000.-บาท จำนวน 5 ทุน สำหรับนักเรียนที่ทำคะแนนได้ 88 % ขึ้นไป 5 คนแรก (ไม่มีการสอบสัมภาษณ์)

 • ทุนสมทบค่าตั๋วเครื่องบินไปอเมริกา จำนวน 10,000.-บาท จำนวน 12 ทุน สำหรับนักเรียนที่ทำคะแนนสอบได้ 87% ขึ้นไป 12 คนแรก
  (ไม่มีการสอบสัมภาษณ์)

 • สำหรับนักเรียนที่ ไม่ประสงค์จะขอรับทุน สามารถเข้าร่วมโครงการได้โดยต้องทำคะแนนสอบให้ถึง 85% โดยนักเรียนสามารถนัดสอบได้ตามวันและเวลาที่สะดวก นักเรียนจะต้องชำระค่าโครงการเต็มจำนวน 400,000.- บาท และจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องชำระค่าสมัครสอบ 300.- บาท

 

สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่

โทร : 02-374-1300 ต่อ 220

สายด่วน : 086-321-1212

ไลน์ id : @weducation

อีเมล์ : education@worantex.com

 

 
 
.
 
 
 
 
 
 Copyright © 2012-2017 Worantex Education and Travel Co., Ltd. All rights reserved.


"เราภูมิใจที่ได้พาชาวไทยเดินทางไปต่างประเทศ เพื่อศึกษา แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และท่องเที่ยว มาแล้วหลายพันคน"

บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด
เลขที่ 7 ซอยรามคำแหง 60 แยก 9 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 0-2 374-1300 โทรสาร 0-2374-2600
อีเมลล์ education@worantex.com
เว็บไซต์หลัก www.worantex.com

Line : @Weducation

บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด ดำเนินกิจการพานักท่องเที่ยว และนักเรียน-นักศึกษา เดินทางไปต่างประเทศ 
เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านการท่องเที่ยว และการศึกษา เท่านั้น ไม่ได้ดำเนินกิจการ เพื่อพาเดินทางไปทำงาน หรือ หรือไปวัตถุประสงค์อื่นๆ 
และหากมีผู้แอบอ้างนำชื่อบริษัทฯ ไปใช้เพื่อพาท่านยื่นขอวีซ่าเดินทางไปต่างประเทศ โปรดแจ้งบริษัทฯ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป  คลิ๊ก