โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา AYP รุ่นที่ 7 กำลังเปิดรับสมัคร
Jan 5, 2018 
ทุนสมทบนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา AYP รุ่น 7 ประจำปี 2018-2019 สำหรับนักเรียนไทย ที่กำลังเรียนอยู่ ม.3- ม.5

ประกาศสอบคัดเลือก โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา(AYP) รุ่นที่ 7
ประจำปี 2018-2019

(High School Academic Year Program in America) 

คุณสมบัติของนักเรียนที่สนใจจะสมัครสอบเข้าร่วมโครงการฯ

 • มีสัญชาติไทย และกำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 3 - 5 

 • อายุ 15 ปีบริบูรณ์ และ ไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์ ในวันเดินทาง

 • มีผลการเรียนเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป

 • สามารถแสดงทรานสคริป์ 3 ปีย้อนหลัง

 • มีความประพฤติดี มีทัศนคติที่ดี มีความรับผิดชอบ และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

 • มีสุขภาพจิตที่ดี สภาวะทางอารมณ์และจิตใจอยู่ในเกณฑ์ปกติ สามารถอยู่ภายใต้กฎระเบียบที่เคร่งครัด และอดทนต่อความกดดันต่างๆ ได้

 • มีจดหมายรับรองความประพฤติ จากอาจารย์วิชาภาษาอังกฤษ(ใช้เมื่อสอบผ่านตามเกณฑ์แล้ว)

 • ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษโดยข้อสอบมาตรฐานสำหรับนักเรียนต่างชาติที่จะไปเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนฯ ที่สหรัฐอเมริกา โดยได้คะแนนสอบตามที่องค์กรนักเรียนแลกเปลี่ยนฯ กำหนด 
   

พิเศษ!!! สมัครสอบวันนี้ รับทันที!

ทุนส่วนลดค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ  มูลค่า 10,000 บาท (เมื่อยืนยันเข้าร่วมโครงการฯ)


การรับสมัคร

 • รับสมัคร ทางออนไลน์ ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้แก่  www.worantex.com และ www.thaistudentexchange.com
  สมัคร 
 • หลังจากน้องๆ นักเรียนกรอกใบสมัครออนไลน์ พี่ๆ ทีมงาน จะติดต่อน้องๆ

การชำระค่าธรรมเนียมสอบ  

 • ชำระเงินค่าสมัครสอบ 300.-บาท
 • สามารถชำระผ่าน Bill Payment ได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ 
  Print แบบแจ้งชำระเงิน  

วันสอบ

 • กำหนดสอบคัดเลือกโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา(AYP) รุ่นที่ 7 ประจำเดือนมกราคม 2561

วันเดือนปี

เวลา

วันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2561

10.00 น.-12.00 น.

 
 • วันสอบแต่งชุดนักเรียน หรือชุดสุภาพ

 • วันสอบผู้ปกครองควรเดินทางมาด้วย เพื่อรับฟังข้อมูลโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนสหรัฐอเมริกา กับเจ้าหน้าที่โครงการ

 • นักเรียนที่ไม่สะดวกมาสอบในวันดังกล่าว สามารถนัดสอบกับเจ้าหน้าที่โครงการ ตามวันเวลาที่นักเรียนสะดวก

สถานที่สอบ

 • สำนักงาน บริษัท Worantex education and travel จำกัด 
  7 ซ.รามคำแหง 60 แยก 9 ถ.รามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 
  ดูแผนที่ 

ข้อสอบ

 • ข้อสอบมาตรฐานสำหรับนักเรียนแลกเปลี่ยนนานาชาติ จากประเทศสหรัฐอเมริกา

ประกาศผลสอบ

 • ประกาศผลสอบทันที หลังสอบ หรือภายใน 1-2 วัน 
 

สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่

โทร : 02-374-1300 ต่อ 220

สายด่วน : 086-321-1212 (พี่นุช)

ไลน์ id : @weducation, weducation

อีเมล์ : education@worantex.com

 

 
 
.
 
 
 
 
 
  
 
 
สายด่วน  086-321-1212 (พี่นุช)
โทร 02-374-1300 ต่อ 210,220
id : @weducation
   : weducation
education@worantex.com
  
นักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา รุ่นที่ 7 (2018-2019)
 
Copyright © 2007-2017 Worantex Education and Travel Co., Ltd. All rights reserved.
 
บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด
 
เลขที่ 7 ซอยรามคำแหง 60 แยก 9 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
 
โทรศัพท์ 0-2 374-1300 โทรสาร 0-2374-2600
 
Hotline : 086-321-1212
 
อีเมลล์ education@worantex.com
 
Line id : @weducation