รับสมัครงานเจ้าหน้าที่โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน


ประกาศรับสมัครงาน
เจ้าหน้าที่โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน

คุณสมบัติ
 • เพศชาย หรือ เพศหญิง หากเป็นชายต้องไม่มีภาระทางทหาร
 • สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษ, แนะแนวการศึกษา หรือสาขาอื่น
 • สามารถใช้งานภาษาอังกฤษได้ ทั้ง อ่าน และเขียน
 • สามาถปฏิบัติงานภายนอกสถานที่ได้
 • สามารถปรับตัวเข้ากับเพื่อร่วมงานได้ดี
 • ขับรถยนต์ได้จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เคยผ่านโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่ต่างประเทศ จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ
 • สวัสดิการพื่้นฐานตามที่กฎหมายกำหนด
 • ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุ(ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด)
 • ค่าคอมมิชชั่น(ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด)
 • โอกาสเดินทางต่างประเทศ(ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด)
การสมัคร
 • ส่งอีเมล์ มาที่ kanit@worantex.comก

กลับสู่หน้าหลัก   
 Copyright © 2012-2017 Worantex Education and Travel Co., Ltd. All rights reserved.


"เราภูมิใจที่ได้พาชาวไทยเดินทางไปต่างประเทศ เพื่อศึกษา แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และท่องเที่ยว มาแล้วหลายพันคน"

บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด
เลขที่ 7 ซอยรามคำแหง 60 แยก 9 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 0-2 374-1300 โทรสาร 0-2374-2600
อีเมลล์ education@worantex.com
เว็บไซต์หลัก www.worantex.com

Line : @Weducation

บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด ดำเนินกิจการพานักท่องเที่ยว และนักเรียน-นักศึกษา เดินทางไปต่างประเทศ 
เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านการท่องเที่ยว และการศึกษา เท่านั้น ไม่ได้ดำเนินกิจการ เพื่อพาเดินทางไปทำงาน หรือ หรือไปวัตถุประสงค์อื่นๆ 
และหากมีผู้แอบอ้างนำชื่อบริษัทฯ ไปใช้เพื่อพาท่านยื่นขอวีซ่าเดินทางไปต่างประเทศ โปรดแจ้งบริษัทฯ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป  คลิ๊ก