โครงการที่อยู่ระหว่างเปิดรับสมัคร / ข่าวสารโครงการ ทั้งหมด
เปิดสอบชิงทุนไปโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกาฟรี!(ไม่ต้องจ่ายค่าโครงการ) กับทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา AYP รุ่นที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2564 
Jan 23, 2020 
โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา AYP รุ่นที่ 10 (2021-2022) เปิดรับสมัครสอบชิงทุนเต็มจำนวน มูลค่า 400,000.-บาท พร้อมทุนฟรีค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ - สหรัฐอเมริกา พร้อมทุนสมทบอื่น ๆ อีกมากมาย

ขอแสดงความยินดีน้องๆ นักเรียนที่สอบผ่าน และตอบรับทุนนักเรียนแลกเปลี่ยน AYP รุ่นที่ 9 ประจำปี 2563-2564 
Jan 23, 2020 
ทำความรู้จักกับนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา AYP รุ่น 9

โอกาสที่นักเรียนจะได้รับทุนฟรี ไม่ไกลเกินฝัน 
Jan 23, 2020 
เปรียบเทียบระหว่างทุนนักเรียนแลกเปลี่ยน AYP กับทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนโครงการอื่น

ทุกคำถามเกี่ยวกับโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา มีคำตอบ 
May 6, 2019 
รวมคำถามยอดนิยมเกี่ยวกับโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา AYP พร้อมคำตอบให้หายสงสัย

นางสาวกนกดารินทร์ แซ่หลิ่ว (น้องหมิงจู) AYP 8 
Jan 23, 2020 
นางสาวกนกดารินทร์ แซ่หลิ่ว (น้องหมิงจู) จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร นักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา รุ่นที่ 8 (2019-2020) Encore High School Hesperia, California.

นางสาวปณิดา กิจวิถี (น้องปาล์มมี่) AYP 8 
Jan 23, 2020 
นางสาวปณิดา กิจวิถี (น้องปาล์มมี่) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี นักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา รุ่นที่ 8 (2019-2020) Walnut Ridge High School Walnut Ridge, Arkansas.

นางสาวอัลฮาร์วานี สะแลแม (น้องฮันนี่) AYP 8 
Jan 23, 2020 
นางสาวอัลฮาร์วานี สะแลแม (น้องฮันนี่) จากโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จังหวัดสงขลา นักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา รุ่นที่ 8 (2019-2020) Spray High School Spray, Oregon.

นางสาวนงนภัส ลิม (น้องจิงจิง) AYP 8 
Jan 23, 2020 
นางสาวนงนภัส ลิม (น้องจิงจิง) จากโรงเรียนธิดานุเคราะห์ จังหวัดสงขลา นักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา รุ่นที่ 8 (2019-2020) Campbell County Comprehensive High School, Jacksboro, Tennessee.

นางสาวพรปวีณ์ มะสีพันธุ์ (น้องพลอย) AYP 8 
Jan 23, 2020 
นางสาวพรปวีณ์ มะสีพันธุ์ (น้องพลอย) จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี นักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา รุ่นที่ 8 (2019-2020) Northwood High School, Shreveport, Louisiana.

นางสาวภัททิยา โอนวัง (น้องฟิล์ม) AYP 8 
Jan 23, 2020 
นางสาวภัททิยา โอนวัง (น้องฟิล์ม) จากโรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี นักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา รุ่นที่ 8 (2019-2020) Canyon Ridge High School, Twin Falls, Idaho.

 
รายการ 10 รายการ จาก 16 รายการ 
 
 

 
 
 
สายด่วน  086-321-1212 
โทร 02-374-1300 ต่อ 210,220
id : @weducation
   : weducation
education@worantex.com


AYP 9 (2020-2021) Students
AYP 8 (2019-2020) Students