ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบชิงทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา AYP รุ่นที่ 9
May 7, 2019 
ครั้งที่ 3/2019 สอบวันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562 เวลา 9.00 - 11.00 น. ณ สำนักงานบริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด ซอยรามคำแหง 60 แยก 9 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบชิงทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน AYP รุ่นที่ 9 ครั้งที่ 3
วันที่สอบ : วันเสาร์ ที่ 17 สิงหาคม 2562 
เวลา : รอบเช้า 9.00น. - 10.30น 
สถานที่สอบ : สำนักงานบริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด
การแต่งกาย : ชุดนักเรียน หรือชุดสุภาพ

 

  รอบเช้า 9.00น. -11.00น. 


No ชื่อ-นามสกุล นักเรียน โรงเรียน  จังหวัด
1 นางสาวศิริบูรณ์​ ศุภศิริภิญโญ โรงเรียนนารีรัตน์ แพร่
2 นางสาวพิชชากร ชัยธาวุฒิ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ พระนครศรีอยุธยา
3 นายสหรัฐ สุวรรณศร โรงเรียนสาธิตวไลยอลงกรณ์ กรุงเทพฯ
4 เด็กหญิงนาตาลี จังคศิริ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ
5 นางสาวพิชชากร ชัยธาวุฒิ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ พระนครศรีอยุธยา
6 นางสาวปนัสยา คงพุฒิธรรม โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา สมุทรปราการ
7 นางสาวนันทกาญจน์ พิพัฒนกูล โรงเรียนโพธิสารพิทยากร กรุงเทพฯ
No ชื่อ-นามสกุล นักเรียน โรงเรียน  จังหวัด
1 นางสาวศิริบูรณ์​ ศุภศิริภิญโญ โรงเรียนนารีรัตน์ แพร่
2 นางสาวพิชชากร ชัยธาวุฒิ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ พระนครศรีอยุธยา
3 นายสหรัฐ สุวรรณศร โรงเรียนสาธิตวไลยอลงกรณ์ กรุงเทพฯ
4 เด็กหญิงนาตาลี จังคศิริ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ
5 นางสาวพิชชากร ชัยธาวุฒิ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ พระนครศรีอยุธยา
6 นางสาวปนัสยา คงพุฒิธรรม โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา สมุทรปราการ
7 นางสาวนันทกาญจน์ พิพัฒนกูล โรงเรียนโพธิสารพิทยากร กรุงเทพฯ

 
 

 
 
 
สายด่วน  086-321-1212 
โทร 02-374-1300 ต่อ 210,220
id : @weducation
   : weducation
education@worantex.com
วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น  ตัวแทนคุณภาพ หนึ่งในสมาชิกสมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ 

Worantex Education is an approved member of the Thai International Education Consultant Association ( TIECA).

 
Copyright © 2007-2019 Worantex Education and Travel Co., Ltd. All rights reserved.
 
บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด
 
เลขที่ 7 ซอยร