ขอแสดงความยินดีน้องๆ นักเรียนที่สอบผ่าน และตอบรับทุนนักเรียนแลกเปลี่ยน AYP รุ่นที่ 9 ประจำปี 2563-2564
Jan 23, 2020 
ทำความรู้จักกับนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา AYP รุ่น 9
นักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริการุ่นที่ 9 ประจำปี 2563-2564

No. ชื่อ-สกุล นักเรียน สถาบันการศึกษา จังหวัด
1 นางสาวกันทิมา กมลคุณานนท์ (น้องน้ำหอม)  โรงเรียนอุตรดิถ์  อุตรดิถ์
2 เด็กหญิงเพชรโสภา ลำไย (น้องเพชร)  โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่  เชียงใหม่
3 เด็กชายณฐภัทร กอแก้ว (น้องเปรม) โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม เชียงใหม่
4 เด็กหญิงอาจาริยา ชิโนมี (น้องเอ็มม่า) โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา กรุงเทพฯ
5 นายเตวิช ตู้ทวีทรัพย์ (น้องเปา) โรงเรียนปากช่อง เชียงใหม่
6 เด็กหญิงเกวลิน ชำนาญยา (น้องแก้มลิง) โรงเรียนราชวินิต บางแก้ว สมุทรปราการ
7 นางสาวเกศินี ชัยประสิทธิ์กุล (น้องเพลง) โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี
8 เด็กหญิงณฤดี แก้วดวงดี (น้องแตงโม) โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา สมุทรปราการ
9 เด็กชายปาฏิหาริย์ เหลียงกอบกิจ (น้องริชชี่) โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน กรุงเทพฯ
10 นางสาวศมน โฉมฉายธรรม (น้องหริง) โรงเรียนหอวัง กรุงเทพฯ
11 เด็กชายเจษฏา วรรณารักษ์ (น้องเพชร) โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ เชียงใหม่
12 นางสาวศิรดา ลดาวัลย์(น้องแคสซี่) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ

 
 
 

 
 
 
สายด่วน  086-321-1212 
โทร 02-374-1300 ต่อ 210,220
id : @weducation
   : weducation
education@worantex.com


AYP 9 (2020-2021) Students
AYP 8 (2019-2020) Students