รับสมัครงานเจ้าหน้าที่โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน


ประกาศรับสมัครงาน
เจ้าหน้าที่โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน

คุณสมบัติ
 • เพศชาย หรือ เพศหญิง หากเป็นชายต้องไม่มีภาระทางทหาร
 • สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษ, แนะแนวการศึกษา หรือสาขาอื่น
 • สามารถใช้งานภาษาอังกฤษได้ ทั้ง อ่าน และเขียน
 • สามาถปฏิบัติงานภายนอกสถานที่ได้
 • สามารถปรับตัวเข้ากับเพื่อร่วมงานได้ดี
 • ขับรถยนต์ได้จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เคยผ่านโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่ต่างประเทศ จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ
 • สวัสดิการพื่้นฐานตามที่กฎหมายกำหนด
 • ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุ(ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด)
 • ค่าคอมมิชชั่น(ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด)
 • โอกาสเดินทางต่างประเทศ(ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด)
การสมัคร
 • ส่งอีเมล์ มาที่ kanit@worantex.com

กลับสู่หน้าหลัก   
 

 
 
 
สายด่วน  086-321-1212 
โทร 02-374-1300 ต่อ 210,220
id : @weducation
   : weducation
education@worantex.com
ศูนย์สอบ กรุงเทพฯ
วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น  ตัวแทนคุณภาพ หนึ่งในสมาชิกสมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ 

Worantex Education is an approved member of the Thai International Education Consultant Association ( TIECA).

 
Copyright © 2007-2019 Worantex Education and Travel Co., Ltd. All rights reserved.
 
บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด
 
เลขที่ 7 ซอยรามคำแหง 60 แยก 9 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
 
โทรศัพท์ 0-2 374-1300 โทรสาร 0-2374-2600